GW170814: PIERWSZA OBSERWACJA FAL GRAWITACYJNYCH Z UKŁADU PODWÓJNEGO CZARNYCH DZIUR PRZEZ TRZY DETEKTORY: LIGO I VIRGO

Obserwacja sygnału GW170814 jest czwartą z kolei detekcją fal grawitacyjnych emitowanych przez zlewające się czarne dziury w układzie podwójnym ogłaszaną przez konsorcja naukowe LIGO i Virgo, i pierwszą zarejestrowaną przez detektorAdvanced Virgo w pracach którego uczestniczy dr hab. Dorota Rosińska z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

W wyniki połączenia się dwóch czarnych dziur o masach około 31 i 25 mas Słońca  powstała czarna dziura o masie około 53 mas Słońca, co oznacza, że około 3 mas Słońca zostało zamienione w energię wypromieniowanych fal grawitacyjnych. Wydarzenie to miało miejsce w odległości ok. 1,8 mld lat świetlnych od nas. 

Dzięki sieci trzech detektorów możemy przeprowadzić nowe testy  teorii grawitacji oraz znacznie polepszyć dokładność w wyznaczeniu odległości do źródła i jego pozycji na niebie.  

Polscy uczeni z grupy Polgraw brali udział w budowie detektora Advanced Virgo, w analizie danych uzyskanych z  LIGO i Virgo, w opracowywanie teoretycznych modeli sygnałów fal grawitacyjnych oraz badaniu astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych 

GW170814 oznacza początek nowego, ekscytującego rozdziału w nowej dziedzinie astrofizyki: astronomii fal grawitacyjnych.

Wyniki wspólnej obserwacji Advanced Virgo  i Ligo  zostały przedstawione 27.09.2017 na konferencji prasowej w trakcie szczytu ministrów nauki krajów G7, w miejscowości Venaria Reale koło Turynu we Włoszech.

Więcej informacji na stronie Polgraw.