Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki

Grant naukowy:

"Symulacje powstawania par elektron-pozytron w czapach polarnych pulsara"

Nasz kolega, Andrey Timokhin, otrzymał grant naukowy w konkursie OPUS 18 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Tematyka projektu dotyczy symulacji powstawania par elektron-pozytron w czapach polarnych pulsarów. Projekt jest przewidziany na trzy lata i jego budżet wynosi 679 680 PLN. Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie NCN