Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycja 2021

Polska Agencja Kosmiczna ogłasza Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej
za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycja 2021
.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody ukończyły na polskiej uczelni wyższej studia wyższe l-go lub Il-go stopnia oraz złożyły, otrzymując pozytywną ocenę, pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych.

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych badań kosmicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i rozwiązań praktycznych, związków i wpływu aktywności ludzkości w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz wykorzystania technologii kosmicznych na ewolucję i rozwój różnych dziedzin nauki i życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Pełne ogłoszenie: https://pak.bip.gov.pl/konkursy/konkurs-o-nagrode-prezesa-polskiej-agencji-kosmicznej-za-najlepsza-prace-dyplomowa.html