Granty

Bartosz Gauza

 • 2017-2019: Benchmark Substellar Companions as Extrasolar Planets Analogues (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), Grant No. 3170513)
 • 2011-2015: A Direct Imaging Search and Characterization of Brown Dwarfs and Massive Planets Around Stars (PhD Research Grant, Canary Island Institute of Astrophysics, University of La Laguna Tenerife, SPAIN)

Janusz Gil

 • Rok-Rok: Tytuł (1 P03D 029 26)
 • Rok-Rok: Tytuł (N N203 2738 33)

Dorota Gondek-Rosińska

 • 2013-2015: Numerical tools for astrophysics of compact objects (FNP POMOST/2012-6/11) LINK
 • 2008-2013: Astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych ( FNP FOCUS/4/2007) LINK
 • 2009-2013: Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako żródła fal grawitacyjnych ( MNiSW N N203 511238)
 • 2006-2009: Gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych (KBN 1 P03D 00530)
 • 2005-2006: Astrophysics of compact objects (Międzynarodowy grant Spanish Ministry of Education and Science,Hiszpania)
 • 2001-2004: Astrofizyka rotujących gwiazd w ogólnej teorii względności (KBN 5 P03D 01721)
 • 2004-2005: Simulations numeriques de binaires d ́etoiles a neutrons commee sources de rayonnement gravitationnel (Międzynarodowy grant w naukach matematyczno-przyrodniczych, Mairie de Paris, Francja”

Jarosław Kijak

 • 2014-2017: Widma typu GPS w magnetarach i pulsarach – wpływ własności ośrodka międzygwiazdowego na promieniowanie radiowe (NCN 2013/09/B/ST9/02177)
 • 2010–2012: Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych (MNiSW N N203 406239)
 • 2008–2011 : Spektralne własności promieniowania radiowego pulsarów (MNiSW N N203 391934)
 • 2007–2009 : Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów (KBN N203 021 32/2993)
 • 1998 ­-1999: Promieniowanie pulsarów (KBN 2 P03D 015 12)

Giorgi Melikidze

 • Rok-Rok: Tytuł (1 P03D 029 26)
 • Rok-Rok: Tytuł (N N203 2738 33)
 • Rok-Rok: Tytuł (06-1000017-9258

Andrzej Szary

 • 2017-2019: Exploring the physical conditions at the pulsar poles through simulations (Netherlands Organization for Scientific Research, projekt nr 16675)
 • 2012-2014: Radio magnetary: niedipolowe pole magnetyczne gwiazd neutronowych a fizyka promieniowania magnetarów (NCN, 2011/03/N/ST9/00669)