Teleskop Instytutu Astronomii im. prof. Janusza Gila UZ

Nowo kupiony teleskop należący do IA UZ jest systemem dwóch teleskopów zwierciadlanych, teleskopu głównego o aperturze 50 cm i światłosile f/6.8 wykonanego w systemie “Corrected Dall-Kirkham” przez firmę PlaneWave oraz teleskopu pomocniczego o aperturze 28 cm i światłosile f/2.2 wykonanego przez firmę Celestron w systemie “Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph” (RASA). Oba teleskopy umieszczone zostaną na azymutalnym montażu L-500 Direct Drive produkcji PlaneWave.

Zarówno teleskopy jak i montaż są urządzeniami najwyższej klasy wykonanymi przy użyciu najnowszej technologii.

Teleskop umieszczony zostanie na tz. farmie teleskopów. Farmy teleskopów są miejscami położonymi w obszarach o bardzo dobrych warunkach obserwacyjnych – przede wszystkim dużej liczbie pogodnych nocy, znikomym zanieczyszczeniu światłem oraz niską wilgotnością powietrza.

Teleskop umieszczony na farmie teleskopów umieszczony zostaje razem z innymi teleskopami w specjalnie do tego przystosowanym budynku, który najczęściej posiada jeden lub wiele odsuwanych dachów. 

Farma teleskopów o nazwie “e-EyE” (https://www.entreencinasyestrellas.es) na której pracował będzie teleskop należący do IA znajduje się w Hiszpanii w regionie Estremadura.

Jest to największa farma teleskopów w Europie, aktualnie pracuje na niej 75 teleskopów należących do firm i osób prywatnych z całego świata.

Teleskop należący do IA rozpocznie tam pracę w połowie września 2021 i pozostanie tam przynajmniej przez rok. Po tym czasie planowane jest przeniesienie teleskopu na półkulę południową, do Australii, Ameryki Południowej lub południowej części Afryki.

Czas obserwacyjny teleskopu rozdzielony zostanie pomiędzy dwa główne zadania teleskopu. Pierwszym zadaniem jest prowadzenie obserwacji związanych z zadaniami badawczymi takimi jak obserwacje planetoid przy współpracy z naukowcami z UAM w Poznaniu, uczestnictwo w projekcie GAIA Follow-up przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego mającym na celu wykrycie zjawisk soczewkowania grawitacyjnego oraz obserwacje gwiazd zaćmieniowych przy współpracy z Obserwatorium na Suhorze należącym do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Drugim zadaniem jest prowadzenie obserwacji dostarczających dane do projektu “Space Surveillance and Tracking – SST” prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Projekt ten dotyczy obserwacji i wyznaczania orbit śmieci kosmicznych zagrażających pracującym tam satelitom oraz statkom kosmicznym. Obserwacje w ramach tego niezwykle ważnego projektu prowadzone są przez sieć teleskopów rozmieszczonych na całym świecie, a nasz teleskop stanie się jednym z elementów tego systemu.

Dołączenie do projektu stało się możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z polską firmą Sybilla Technologies (http://sybillatechnologies.com), która uczestniczy w projektach ESA od 2014 roku. Firma Sybilla Technologies w ramach współpracy dostarcza oprogramowanie oraz sprzęt niezbędny do automatyzacji procesu obserwacji oraz przetwarzania danych zbieranych przez teleskop.

Poglądowe zdjęcie systemu który będzie w posiadaniu UZ zdjęcie ze strony https://www.planewave.eu/en/products/mount/l-500-direct-drive-mount)