LOFAR-POLFAR

LOFAR – POLFAR – Europejski system radioastronomiczny

Międzynarodowa sieć nowatorskich radioteleskopów obejmująca stacje obserwacyjne w Holandii (rdzeń), Niemczech, Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Aktualnie w Polsce pracują trzy stacje: Łazy (k. Krakowa), Bałdy (k. Olsztyna) i Borówiec (k. Kórnika/Poznania).

Instytut Astronomii im prof. Janusza Gila ściśle współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i wspólnie prowadzi obserwacje radiowe PULSARÓW w stacji Łazy.

Dzięki współpracy z Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego zbudowaliśmy zestaw wydajnych serwerów połączonych dedykowanym łączem światłowodowym z radioteleskopem w Łazach. Tygodniowo rejestrujemy do 40 godzin obserwacji stopniowo gromadząc przetworzone dane kilkudziesięciu pulsarów.