Virgo – POLGRAW

POLGRAW jest  zespołem polskich naukowców  analizujących dane z międzynarodowych detektorów fal grawitacyjnych  LIGO i Virgo a także modelowaniem sygnałów wywołanych przez fale grawitacyjne ze zlewających się układów podwójnych czarnych dziur i gwiazd neutronowych, opracowywaniem algorytmów numerycznych służących do wykrywania fal grawitacyjnych w szumie detektora. POLGRAW wnosi wkład w budowę, utrzymanie i modernizację detektora Virgo.  Liderem grupy jest prof. Andrzej Królak  z IMPAN w Warszawie.

W skład POLGRAW wchodzą naukowcy z 7 instytutów w tym Instytut Astronomii prof Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dr hab. Dorota Rosinska jest członkiem projektów Virgo i Ligo (konsorcjum LVC) od 2009 roku. Zajmuje się m. in. symulacjami numerycznymi astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych oraz analizą danych z detektorów fal grawitacyjnych Virgo/Ligo. Pracuje w zespole  LVC  poszukującym, w danych z detektorów, sygnału wytworzonego w procesie zlewania się układów podwójnych czarnych dziur i gwiazd neutronowych.

Członkowie grupy Virgo-POLGRAW: Paweł Ciecieląg, Magdalena Sieniawska, Orest Dorosh, Izabela Kowalska-Leszczyńska, Dorota Rosińska , Adam Zadrożny, Michał Bejger, Andrzej Królak, Piotr Jaranowski, Tomasz Bulik.