Skip to content

Jarosław Kijak

Profesor UZ, dr hab. Jarosław Kijak

Prodziekan Wydziału Fizyki i Astronomii

Tel: +(48) 328 24 56, (+48) 68 328 29 48

Pokój: A-29 107b; A-2 017

Konsultacje: pon. 10:30 – 12:00

Plan zajęć

e-mail: J.Kijak@ia.uz.zgora.pl


Granty:

  • Grant KBN 2 P03D 015 12 ”Promieniowanie pulsarów”, (1998 ­ 1999)
  • Grant KBN N203 021 32/2993, „Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów”, (2007 – 2009)
  • Grant MNiSW N N203 391934, „Spektralne własności promieniowania radiowego pulsarów”, (2008 – 2011)
  • Grant MNiSW N N203 406239, „Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych”, (2010 – 2012)
  • Grant NCN 2013/09/B/ST9/02177 „Widma typu GPS w magnetarach i pulsarach – wpływ własności ośrodka międzygwiazdowego na promieniowanie radiowe (2014-2017)


Publikacje:

1. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A binary system: be star LS 2883/PSR B1259-63 and spectrum evolution of pulsar: the gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk
// W: Resolving the future of astronomy with long-baseline interferometry / eds M. J. Creech-Eakman, M. J. Guzik, R. E. Stencel .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2014 – (Astronomical Society of the Pacific : Conference Series ; Vol. 487) – s. 315–320 .- ISBN: 9781583818589
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16463] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[2] Drifting subpulses in PSR B0826-34 / Janusz Gil, Y. Gupta, Jarosław Kijak, Marek Sendyk
// W: The electromagnetic spectrum of neutron stars / ed. A. Baykal .- Berlin : Springer, 2005 – (NATO Science Series II : Mathematics, Physics and Chemistry ; Vol. 210) – s. 75–78 .- ISBN: 1402038593
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7990] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Flux monitoring using the Toruń 32-m radio telescope / Jarosław Kijak, Y. Gupta, W. Lewandowski, G. Hrynek, Krzysztof Krzeszowski
// W: Young neutron stars and their environments : Symposium no 218 / ed. F. Camilo, B. M. Gaensler .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2004 – s. 441–442 .- ISBN: 1583811788
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7239] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] High-frequency turnover in pulsar spectra / Jarosław Kijak, Olaf Maron
// W: Young neutron stars and their environments : Symposium no 218 / ed. F. Camilo, B. M. Gaensler .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2004 – s. 339–340 .- ISBN: 1583811788
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7238] [data modyf: 28-10-2005 09:47]
[5] Pulsar radio emission beams / Jarosław Kijak
// W: Pulsar astronomy – 2000 and beyond IAU colloquium 177 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2000 – (Book on recent development in astronomy and astrophysics ; 202) – s. 195–196 .- ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Pulsar spectra analysis / Olaf Maron, Jarosław Kijak
// W: Pulsar astronomy – 2000 and beyond IAU colloquium 177 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2000 – (Book on recent development in astronomy and astrophysics ; 202) – s. 227–228 .- ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4907] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.

[1] Gigahertz-peaked spectra pulsars in Pulsar Wind Nebulae / R. Basu, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2018, Vol. 475, s. 1469–1476, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stx3228         Cytowania wg Scopus: 1 [18-03-2019]
[AWCZ-22443] [data modyf: 01-03-2018 14:33]
[2] Mode switching characteristics of PSR B0329+54 at 150 MHz / Sławomir Białkowski, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Andrzej Krankowski, Stefan Osłowski // Astrophysics and Space Science .- 2018, Vol. 363, s. 1–8, ISSN: 0004-640X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-018-3330-1         Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-23071] [data modyf: 13-09-2018 11:29]
[3] Modelling the thermal absorption and radio spectra of the binary pulsar B1259-63 / Olga Koralewska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // Astrophysics and Space Science .- 2018, Vol. 363, s. 1–12, ISSN: 0004-640X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-018-3359-1         Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-23072] [data modyf: 13-09-2018 11:34]
[4] Multi-frequency observations and spectral analysis of two gigahertz-peaked spectra pulsars / Karolina Rożko, K. M. Rajwade, Wojciech Lewandowski, R. Basu, Jarosław Kijak, D. R. Lorimer // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2018, Vol. 479, s. 2193–2201, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general ? pulsars, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/sty1575         Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-22947] [data modyf: 16-07-2018 13:59]
[5] Gigahertz-peaked spectra pulsars and thermal absorption model / Jarosław Kijak, R. Basu, Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, M. Dembska // Astrophysical Journal .- 2017, Vol. 840, no. 2, s. 1–28, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: outflows – ISM: general, pulsars: general – stars: winds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/aa6ff2         Cytowania wg Scopus: 4 [18-03-2019]
[AWCZ-21600] [data modyf: 10-08-2017 12:15]
[6] Time variation in the low-frequency spectrum of Vela-like pulsar B1800-21 / Rahul Basu, Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Marta Dembska // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2016, Vol. 458, no. 3, s. 2509–2515, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general – pulsars: individual: B1800-21
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stw394         Cytowania wg Scopus: 7 [18-03-2019]
[AWCZ-20283] [data modyf: 03-08-2016 13:13]
[7] Flux density measurements of gigahertz-peaked spectra candidate pulsars at 610 MHz using an interferometric imaging technique / M. Dembska, R. Basu, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 449, no. 2, s. 1869–1875, ISSN: 0035-8711,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv333         Cytowania wg Scopus: 9 [18-03-2019]
[AWCZ-21027] [data modyf: 14-02-2017 09:43]
[8] Modelling of the radio spectrum evolution in the binary pulsar B1259-63 / Marta Dembska, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Karolina Rożko // Astrophysics and Space Science .- 2015, Vol. 359, s. 1–9, ISSN: 0004-640X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PSR B1259-63, Pulsars, Stars: binaries
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-015-2447-8         Cytowania wg Scopus: 5 [18-03-2019]
[AWCZ-19260] [data modyf: 18-04-2018 15:04]
[9] Prospects for scrutiny of pulsars with Polish part of LOFAR / Leszek Błaszkiewicz, Wojciech Lewandowski, Andrzej Krankowski, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Bartosz P. Dąbrowski // Acta Geophysica .- 2015, Vol. 64, iss. 1, s. 1–23, ISSN: 1895-6572, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LOFAR, neutron star, pulsar, radio astronomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/acgeo-2015-0038         Cytowania wg Scopus: 6 [18-03-2019]
[AWCZ-19263] [data modyf: 22-02-2017 13:44]
[10] The analysis of the largest sample of multifrequency pulsar scatter time estimates / Wojciech Lewandowski, Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 449, no. 2, s. 1570–1583, ISSN: 0035-8711,
Słowa kluczowe: ISM: structure, pulsars: general, scattering
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv385         Cytowania wg Scopus: 18 [18-03-2019]
[AWCZ-19340] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[11] The study of multi-frequency scattering of 10 radio pulsars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Bhaswati Bhattacharyya, Jayanta Roy // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2015, Vol. 454, no. 3, s. 2517–2528, ISSN: 0035-8711,
Słowa kluczowe: scattering – pulsars : general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stv2159         Cytowania wg Scopus: 10 [18-03-2019]
[AWCZ-19714] [data modyf: 09-05-2016 14:41]
[12] Thermal absorption as the cause of gigahertz-peaked spectra in pulsars and magnetars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Giorgi Melikidze // Astrophysical Journal .- 2015, Vol. 808, no. 1, s. 1–9, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ISM, general, general – ISM, supernova remnants – pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/808/1/18         Cytowania wg Scopus: 13 [18-03-2019]
[AWCZ-19271] [data modyf: 09-05-2016 14:42]
[13] Flux-density spectral analysis for several pulsars and two newly identified gigahertz-peaked spectra pulsars / Marta Dembska, Jarosław Kijak, A. Jessner, Wojciech Lewandowski, B. Bhattacharyya, Y. Gupta // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2014, Vol. 445, s. 3105–3114, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu1905         Cytowania wg Scopus: 17 [18-03-2019]
[AWCZ-18660] [data modyf: 20-08-2015 14:46]
[14] Do radio magnetars PSR J1550-5418 and J1622-4950 have gigahertz-peaked spectra? / Jarosław Kijak, Łukasz Tarczewski, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze // Astrophysical Journal .- 2013, Vol. 772, no. 1, s. 1–4, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/772/1/29         Cytowania wg Scopus: 11 [18-03-2019]
[AWCZ-17514] [data modyf: 07-09-2015 12:23]
[15] Pulse broadening analysis for several new pulsars and anomalous scattering / Wojciech Lewandowski, Marta Dembska, Jarosław Kijak, Magdalena Kowalińska // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2013, Vol. 434, no. 1, s. 69–83, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general, general – pulsars, scattering – stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stt989         Cytowania wg Scopus: 30 [18-03-2019]
[AWCZ-17543] [data modyf: 20-08-2015 09:31]
[16] Pulse-to-pulse flux density modulation from pulsars at 8.35 GHz / Olaf Maron, M. Serylak, Jarosław Kijak, Krzysztof Krzeszowski, D. Mitra, A. Jessner // Astronomy & Astrophysics .- 2013, Vol. 555, s. 1–7, ISSN: 0004-6361, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: B1133+16, general pulsars, individual, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201220698         Cytowania wg Scopus: 4 [18-03-2019]
[AWCZ-17501] [data modyf: 02-09-2015 12:11]
[17] Scintillation observations of PSR B0823+26 / Mateusz Daszuta, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2013, Vol. 436, no. 3, s. 2492–2499, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ISM: structure, pulsars: general, pulsars: individual: PSR B0823+26
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stt1750         Cytowania wg Scopus: 3 [18-03-2019]
[AWCZ-17654] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[18] Single-pulse analysis of PSR B1133+16 at 8.35 GHz and carousel circulation time / Sneha Honnappa, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Avinash A. Deshpande, Janusz Gil, Olaf Maron, Axel Jessner // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2012, Vol. 421, no 3, s. 1996–2001, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general – pulsars: individual: B1133+16
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20424.x         Cytowania wg Scopus: 4 [18-03-2019]
[AWCZ-16741] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Diffractive and refractive timescales at 4.8 GHz in PSR B0329+54 / Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski // Astronomy & Astrophysics .- 2011, Vol. 534, s. [10], ISSN: 0004-6361, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general – pulsars: individual: PSR B0329+54 – ISM: structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201116850         Cytowania wg Scopus: 7 [18-03-2019]
[AWCZ-16005] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Pulsars with gigahertz-peaked spectra (research note) / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Y. Gupta, A. Jessner // Astronomy & Astrophysics .- 2011, Vol. 531, s. [9], ISSN: 0004-6361, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general – ISM: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1051/0004-6361/201014274         Cytowania wg Scopus: 22 [18-03-2019]
[AWCZ-16004] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] Spectrum evolution in binary pulsar B1259-63/LS 2883 Be star and gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2011, s. [5], ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: radiation mechanisms: non-thermal – pulsars: general – pulsars: individual: B1259-63 – stars: winds,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1745-3933.2011.01155.x         Cytowania wg Scopus: 18 [18-03-2019]
[AWCZ-15964] [data modyf: 02-09-2014 12:26]
[22] On the aberration-retardation effects in pulsars / Krzysztof Krzeszowski, Dipanjan Mitra, Y. Gupta, Jarosław Kijak, Janusz Gil, A. Acharyya // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2009, Vol. 393, no 4, s. 1617–1624, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: data analysis – stars, general, neutron – pulsars, non-thermal-methods, radiation mechanism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2008.14287.x         Cytowania wg Scopus: 19 [18-03-2019]
[AWCZ-14448] [data modyf: 08-02-2010 11:27]
[23] Turn-over in pulsar spectra around 1 GHz / Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski // Astronomy & Astrophysics .- 2007, Vol. 462, s. 699–702, ISSN: 0004-6361, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 27 [18-03-2019]
[AWCZ-12720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Pulsar radio spectra – high frequency turnover / Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski // Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics .- 2006, Vol. 6, suppl. 2, s. 48–52 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: B1054-62, B1740-31, B1822-14, B1823-13, general – pulsars, individual, pulsars, radio spectra – pulsars
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Observations of millisecond pulsars at 8.35 GHz / Olaf Maron, Jarosław Kijak, R. Wielebinski // Astronomy & Astrophysics .- 2004, no 413, s. L19–L22, ISSN: 0004-6361, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: B1855=09, J1022+1001, J1713=0747, J2145-0750, general – millisecond pulsars, individual, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [18-03-2019]
[AWCZ-10082] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Unraveling the drift behaviour of the remarkable pulsar PSR B0826-34 / Y. Gupta, Janusz Gil, Jarosław Kijak, Marek Sendyk // Astronomy & Astrophysics .- 2004, Vol. 426, s. 229–245, ISSN: 0004-6361, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general-stars, neuron-stars, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 34 [18-03-2019]
[AWCZ-10086] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Radio emission altitude in pulsars / Jarosław Kijak, Janusz Gil // Astronomy & Astrophysics .- 2003, no 397, s. 969–972, ISSN: 0004-6361, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 67 [18-03-2019]
[AWCZ-9418] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Frequency dependence of pulsar radiation patterns / Janusz Gil, Y. Gupta, P.B. Gothoskar, Jarosław Kijak // Astrophysical Journal .- 2002, Vol. 565, s. 500–510, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [18-03-2019]
[AWCZ-8778] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Structure of pulsar beams : Conal versus patchy / Jarosław Kijak, Janusz Gil // Astronomy & Astrophysics .- 2002, no 392, s. 189–196, ISSN: 0004-6361, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 5 [18-03-2019]
[AWCZ-8781] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Emission altitudes in young and old radio pulsars / Jarosław Kijak // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 2001, no 323, s. 537–541, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: magnetic fields-stars, neutron-pulsars: general, radiation mechanisms: non-thermal-stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [18-03-2019]
[AWCZ-8106] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Pulsar spectra of radio emission / Olaf Maron, Jarosław Kijak, M. Kramer, R. Wielebinski // Astronomy & Astrophysics Supplement Series .- 2000, no 147, s. 195–203 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: general-radiation mechanisms, non-thermal, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 152 [18-03-2019]
[AWCZ-8113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] On the high frequency polarization of pulsar radio emission / A. von Hoensbroech, Jarosław Kijak, A. Krawczyk // Astronomy & Astrophysics .- 1998, no 334, s. 571–584, ISSN: 0004-6361, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PSR B0144+59, PSR B0355+54, general-pulsars, individual, non-thermal-radiative transfer-pulsars, polarization-radiation mechanisms
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 31 [18-03-2019]
[AWCZ-8158] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Pulse shapes of radio pulsars at 4.85 GHz / Jarosław Kijak, M. Kramer, R. Wielebinski, A. Jessner // Astronomy & Astrophysics Supplement Series .- 1998, no 127, s. 153–165 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: general-radiation mechanisms, miscellaneous, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 25 [18-03-2019]
[AWCZ-8157] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Radio emission regions in pulsars / Jarosław Kijak, Janusz Gil // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .- 1998, no 299, s. 855–861, ISSN: 0035-8711, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: atmospheres-stars, neuron-pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 42 [18-03-2019]
[AWCZ-8159] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.

[1] Structure of pulsar beams / Jarosław Kijak, Janusz Gil // W: ASP Conference Series .- 2003, Vol. 302, s. 199–202 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analysis and discussion of a sample of 25 gigahertz-peaked spectra pulsars / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. -, -, 2017 .- – : Cambridge University Press, 2018 .- No. 337, s. 352–353 .- ISBN: 9781107192539
Słowa kluczowe: pulsars, radio spectra

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008298   (pkt: 0)
[KONF-23092] [data modyf: 19-07-2018 09:34]
[2] Is anomalous scattering typical for pulsars? / Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Karolina Rożko, Andrzej Krankowski // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. -, -, 2017 .- – : Cambridge University Press, 2018 .- No. 337, s. 356–357 .- ISBN: 9781107192539
Słowa kluczowe: ISM: genera, pulsars: general

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008432   (pkt: 0)
[KONF-23093] [data modyf: 23-08-2018 11:04]
[3] Studies of the interstellar medium using pulsar observations / Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Leszek Błaszkiewicz, Karolina Rożko, Andrzej Krankowski // W: XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 2018 .- PTA Proceedings, Vol. 7, s. 59–64 .- ISBN: 9788395043000
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: pta.edu.pl/proc/v7p59   (pkt: 0)
[KONF-23351] [data modyf: 29-01-2019 11:55]
[4] The radio pulsars spectra with turnovers around 1 GHz / Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Rahul Basu // W: XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 2018 .- PTA Proceedings, Vol. 7, s. 76–81 .- ISBN: 9788395043000
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: pta.edu.pl/proc/v7p76   (pkt: 0)
[KONF-23350] [data modyf: 29-01-2019 11:48]
[5] Gigahertz-peaked spectra pulsars / Karolina Rożko, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Rahul Basu // W: Pulsar Astrophysics the Next fifty Years : Proceedings IAU Symposium. Manchester, Wielka Brytania, 2017 .- – : International Astronomical Union, 2017 .- No. 337, s. 96–99
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921317008675   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[KONF-23061] [data modyf: 17-08-2018 13:39]
[6] Interstellar scattering of the largest sample of Galactic pulsars / Wojciech Lewandowski, Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak, M. Dembska // W: The Metrewavelength Sky. Pune, Indie, 2013 .- [B. m.] : –, 2014 .- ASI Conference Series, 2014, Vol. 13, s. 51–55
Słowa kluczowe: pulsars: scattering; interstellar medium: structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23147] [data modyf: 14-09-2018 09:46]
[7] Radio magnetars and pulsars with the gigahertz-peaked spectra / Wojciech Lewandowski, M. Dembska, Jarosław Kijak, R. Basu // W: The Metrewavelength Sky. Pune, Indie, 2013 .- [B. m.] : –, 2014 .- ASI Conference Series, 2014, Vol. 13, s. 89–91
Słowa kluczowe: pulsars: spectra, radio-magnetars

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23146] [data modyf: 14-09-2018 09:33]
[8] Analysis of single pulses from radio pulsars at high observing frequencies / Sneha Honnappa, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 93–94 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20775] [data modyf: 27-03-2013 14:18]
[9] Binary pulsar B1259-63 spectrum evolution and classification of pulsar spectra / Marta Dembska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 75–78 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20773] [data modyf: 27-03-2013 14:13]
[10] Candidates for pulsars with gigahertz-peaked spectra / Łukasz Tarczewski, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 115–116 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20782] [data modyf: 01-09-2015 16:48]
[11] Interactive database of pulsar flux density measurements / Olga Koralewska, Krzysztof Krzeszowski, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 95–96 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20776] [data modyf: 27-03-2013 14:21]
[12] Long-term scintillation observations of PSR B0823+26 / Mateusz Daszuta, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 91–92 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20774] [data modyf: 27-03-2013 14:16]
[13] Observations of millisecond pulsars at 8.35 GHz / Magdalena Kowalińska, Jarosław Kijak, Olaf Maron, A. Jessner // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 101–102 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20779] [data modyf: 27-03-2013 14:27]
[14] Statistics of the subpulses for PSR B1133+16 at 8.35 GHz / Olga Koralewska, Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 97–98 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20777] [data modyf: 27-03-2013 14:23]
[15] Subbeam carousel circulation time from single pulse observations of several pulsars / Wojciech Lewandowski, Sneha Honnappa, Janusz Gil, Jarosław Kijak // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska, 2012 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 53–56 .- ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20772] [data modyf: 27-03-2013 14:11]
[16] Another two pulsars with gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Bhaswati Bhattacharyya, Yashwant Gupta // W: Radio Pulsars: an Astrophysical key to Unlock the Secrets of the Universe. Chia (Sardinia), Włochy, 2010 .- Melville, New York : American Institute of Physics, 2011 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1357, s. 299–301 .- ISBN: 9780735409156
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3615141   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-03-2019]
[KONF-20532] [data modyf: 23-08-2018 11:26]
[17] Pulsars with Gigahertz-Peaked Spectra and X-ray observations of their environments / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski // W: Astrophysics of neutron stars 2010 : a conference in honor of M. Ali Alpar. Izmir, Turcja, 2010 .- [New York] : American Institute of Physics, 2011 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1379, s. 221–223 .- ISBN: 9780735409392
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3629524   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[KONF-20173] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Pulsar profiles and aberration-retardation effects / Krzysztof Krzeszowski, Dipanjan Mitra, Y. Gupta, Jarosław Kijak, Janusz Gil, A. Acharyya // W: The Low-Frequency Radio Universe. Pune, Indie, 2008 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2009 .- ASP Conference Series, Vol. 407, s. 337–340
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19489] [data modyf: 16-11-2012 12:13]
[19] Turn-over in pulsar radio spectra / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, Y. Gupta // W: The Low-Frequency Radio Universe. Pune, Indie, 2008 .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2009 .- ASP Conference Series, s. [4] Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19487] [data modyf: 08-02-2010 15:57]
[20] Turn-over in pulsar spectra: from young pulsars to millisecond ones / Jarosław Kijak, Wojciech Lewandowski, M. Serylak // W: 40 years of pulsars: millisecond pulsars, magnetars and more : AIP Conference Proceedings. Montreal, Kanada, 2007 .- – : American Institute of Physics, 2008 .- Vol. 983, s. 151–153 .- ISBN: 9780735405028
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.63/1.2900132   (pkt: 0)
[KONF-19066] [data modyf: 16-02-2009 11:27]
[21] Turn-over in pulsar spectra above 1 GHz / Jarosław Kijak, Y. Gupta, Krzysztof Krzeszowski // W: Neutron stars and pulsars. 40 years after the discovery : proceedings of the 363 WE-Heraeus Seminar. Bad Honnef, Niemcy, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006 .- MPE Report ; 291, s. 32–35
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18665] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Emission altitude in radio pulsars / Jarosław Kijak // W: Neutron Stars, Pulsars and Supernova Remnants : Proceedings of the 270. WE-Heraeus Seminar. München, Niemcy, 2002 .- München : [brak wydawcy], 2002, s. 200–205
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15389] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars / (Red.) Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Jarosław Kijak .- San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012 .- ISBN: 9781583818145
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5079] [data modyf: 20-03-2013 14:05]