Kółko astronomiczne

Od października 2018 r. w Instytucie Astronomii odbywają się zajęcia kółka astronomicznego dla dzieci. Są one kontynuacją zajęć, które w latach 2016-2018 odbywały się w Planetarium Wenus (obecnie w Planetarium od października 2018 r. prowadzone są zajęcia dla nowej grupy).

Zajęcia prowadzi dr Karolina Rożko.

Tematem przewodnim zajęć były planety pozasłoneczne oraz wszelkiego typu misje kosmiczne.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Do tej pory wykonywaliśmy proste doświadczenia fizyczne, poznawaliśmy podstawy programowania w aplikacji Scratch, uczyliśmy się jak astronomowie „tworzą zdjęcia” łącząc astronomiczne zdjęcia wykonane w różnych filtrach optycznych, planowaliśmy własne misje kosmiczne, wykonywaliśmy łaziki marsjańskie z makaronu, poznaliśmy zasady działania matrycy CCD oraz poznawaliśmy niezwykły świat planet pozasłonecznych.

Opis zajęć, na których dzieci wykonywały łaziki marsjańskie:
Podczas jednych z zajęć dzieci najpierw musiały zaplanować budżet swojej misji kosmicznej (każdy rodzaj makaronu miał inna cenę), a następnie zaprojektować i wykonać łazik marsjański z makaronu. Poniżej przedstawiamy owoce ich twórczej pracy: