A.Maciejewski@ia.uz.zgora.pl
(+48) 789 441 862, (+48) 789 441 767
A-2, 025, 30

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

Dyrektor Instytutu AstronomiiPERS - System Informacji o Pracownikach

Zainteresowania naukowe

  • Mechanika nieba: zagadnienia ruchu obrotowego naturalnych i sztucznych ciał, pozasłoneczne układy planetarne.
  • Mechanika klasyczna i równania różniczkowe: problemy całkowalności, stabilność, formalizm Hamiltona.
  • Mechanika kwantowa: zagadnienia optyki kwantowej w reprezentacji Bergmana.

Publikacje