dr Andrzej Szary

a.szary@ia.uz.zgora.pl
A-2, 024

dr Andrzej Szary

Adiunkt - kierownik zakładu RadioastronomiiPERS - System Informacji o Pracownikach

Zainteresowania naukowe

  • Gwiazdy neutronowe: pulsary, magnetary
  • modelowanie pola magnetycznego, mechanizmy promieniowania, dryfujące składowe pulsów
  • obserwacje radiowe/rentgenowskie
  • badania populacji

Publikacje

Materiały dla studentów