dr Michał Żejmo

m.zejmo@ia.uz.zgora.pl
(+48) 691 053 011
A-2, 012

Zainteresowania naukowe

Moja praca naukowa opiera się na obserwacjach fotometrycznych oraz polarymetrycznych w zakresie widzialnym promieniowania elektromagnetycznego białych karłów oraz gwiazd typu BeXB.

Specjalizacja:

  • wykonywanie obserwacji
  • redukcja i analiza dużych zbiorów danych
  • automatyzacja obserwacji i analizy danych
  • wizualizacja danych

Publikacje