Rekrutacja

Astrofizyka
Obserwacje Astronomiczne
Analiza Danych

Metody Numeryczne

Big Data

Studiuj Astronomię

  • Studiowanie procesów fizycznych zachodzących we Wszechświecie pozwala w atrakcyjny sposób zapoznać się z nowoczesnymi technikami komputerowymi.
  • Podstawą przedmiotów specjalistycznych są symulacje komputerowe procesów astrofizycznych i analiza danych.
  • Nasi absolwenci swobodnie posługują się narzędziami informatycznymi oraz posiadają szerokie umiejętności programistyczne. Nabyte umiejętności są wykorzystywane do analizy dużych zbiorów danych (ang. big data).
  • Największym atutem na rynku pracy jest nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów, które jest niezbędne na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy w obszarze data science.
  • Nasi pracownicy wchodzą w skład międzynarodowych kolaboracji, takich jak LOFAR-POLFAR oraz Virgo-POLGRAW, dzięki czemu studenci mają okazję nawiązać współpracę ze specjalistami w danej dziedzinie.
  • Program praktyk pozwala na poznanie podstaw astronomii obserwacyjnej, w takich ośrodkach jak Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze oraz w obserwatorium astronomicznym na Teneryfie.