Wykłady popularne

Instytut Astronomii oferuje wykłady popularne na temat Astronomii dla różnych grup wiekowych:

  • Przedszkoli
  • Szkół podstawowych
  • Gimnazjów
  • Szkół średnich
  • innych grup zorganizowanych

Wykłady odbywają się przede wszystkim w sali w budynku Obserwatorium Astronomicznego – Wieża Braniborska (ul. Lubuska 2). Wykłady mogą być powiązane z wejściem na taras widokowy i pokazem Słońca lub nieba nocnego.

Kontakt: Marek Sendyk, e-mail: M.Sendyk@ia.uz.zgora.pl, tel: 68 328 3018